Privacy - privacybeleid

Een rustige omgeving en aandacht voor u
Omdat ik alleen op afspraak werk kan er niemand ‘spontaan’ binnen komen lopen in mijn studio in de Zaanstreek. Hierdoor is er veel privacy wat meestal als heel prettig wordt ervaren.
Tijdens de intake stel ik veel vragen. Af en toe schrijf ik wat op papier zodat ik later deze informatie terug kan lezen. Dit alles om een goed resultaat te bereiken met de tattoo die ik eventueel bij u ga zetten. Deze informatie hou ik absoluut voor mij zelf en wordt niet digitaal opgeslagen. 

Foto's worden zo anoniem mogelijk gebruikt op Facebook/Instagram/Pinterest of op mijn website of in een folder van mij maar altijd met toestemming van de betrokkene.

Uw telfoonnummer of e-mail adres gebruik ik uitsluitend om uw vragen te beantwoorden. Ik hou deze gegevens voor mijzelf en gebruik het niet voor nieuwsbrieven of reclame.

Omdat er intussen een privacywet is kunt u hieronder mijn officiële privacybeleid in 'wettelijke taal' lezen:

-----------------------------------

Privacybeleid
van Inge Pip Tattoo-Art:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2018 14:32 uur

Via de webwinkel of tijdens de intake van een tattoo  worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

·         ik duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
·         ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
·         ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
·         ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van eventuele partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
·         ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ik ben verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruiken en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de webwinkel of tijdens de intake van een tattoo verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij word verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

·         NAW gegevens (om uw bestelling te versturen, verder niet)

·         Telefoonnummer (om uw vragen te beantwoorden, of te bellen/appen/sms-en ivm uw bestelling. Ik geef uw nummer niet aan anderen)

·         Emailadres (uitsluitend om u terug te mailen/te beantwoorden. Ik geef uw e-mail niet aan anderen)

·         Betalingsgegevens (deze worden gebruikt voor mijn boekhouding, verder niet)

·         IP-adres (deze wordt niet door mij gebruikt)

·         Persoonlijke informatie betreft uw tattoo. Deze wordt NIET digitaal opgeslagen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden verder aan geen enkel bedrijf doorgestuurd maar enkel gebruikt voor het maken en verzenden van uw bestelling.  Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik bied via de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Sommige velden zijn verplicht, dit is om uw vraag of klacht goed te verwerken. De gegevens die u mij toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ik bied geen nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt door mij niet gebruikt voor reclame of andere algemene informatie.

 

Publicatie

Op de website staan reviews. Deze worden uitsluitend in overleg geplaatst en indien u dat wenst geanonimiseerd. U kiest zelf welke informatie u publiceert.

Publicaties(zoals bijvoorbeeld foto’s van de tattoos) op Facebook, Instagram, folders of website worden anoniem geplaats. Er wordt geen naam vermeld en er wordt geen gezicht bij geplaatst tenzij u daar schriftelijk akkoord voor geeft.

 

Verstrekking aan derden

Ik geef of verkoop GEEN gegevens van u aan andere. 

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten(zoals bijv Facebook) uw persoonsgegevens. Hier sta ik verder buiten.

 

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten ik de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder neem ik de volgende maatregelen:

·         Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

·         Ik neem fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen of papieren mappen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

·         Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en mijn website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert 

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen of voor uw tattoo garantie. De gegevens worden bewaard als er een wettelijke plicht is die bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de webwinkel zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via e-mail of telefoon.

U kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Vorm & Kleur/Inge Pip Tattoo-Art, Domela Nieuwenhuisstraat 15, 1544 RK Zaandijk

info@ingepip.nl

06-38 68 18 46

© 2015 - 2024 IngePip | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel